Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Học tập và làm theo tinh thần đại đoàn kết của Bác Hồ
29/05/2017 14:59
(HanoiTV) - Tháng 5 – đồng bào cả nước cùng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày này cũng tròn 1 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong rất nhiều tư tưởng lớn của Người, có một vấn đề luôn mới trong cuộc sống thường ngày, đó là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm nên tảng xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ.