Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Nữ nông dân đạt giải thưởng vì cộng đồng
21/07/2022 10:32
Nhạy bén trong nắm bắt nhu cầu thị trường, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ KHKT, chị Nguyễn Thị Huyền chủ nhiệm HTX Ba Chữ huyện Đông Anh ghi dấu thành công với các sản phẩm rau chất lượng cao.