Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nước sạch cho nông thôn – Những cách làm hay
18/05/2022 19:55
(HanoiTV) - Với mục tiêu đến năm 2025, 100% người dân các huyện ngoại thành được tiếp cận và sử dụng nước sạch, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Đặc biệt, công tác xã hội hóa đã tạo chuyển biến rõ nét trong việc đầu tư xây dựng các nhà máy nước sạch nông thôn.