Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ô nhiễm tiếng ồn - nguy cơ và hệ lụy
24/05/2022 18:59
(HanoiTV) - Khi nói tới ô nhiễm môi trường, thì chúng ta thường nghĩ tới ô nhiễm về không khí, rác thải...nhưng có một loại ô nhiễm rất nguy hiểm và hiện hữu mỗi ngày xung quanh ta, đó là ô nhiễm tiếng ồn.