Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Pháp luật và Xã hội:15 năm đưa pháp luật đến với mọi nhà
20/07/2021 19:17
Trải qua hành trình 15 năm đầy gian khó và tự hào, Báo Pháp luật & Xã hội, nay là ấn phẩm Pháp luật & Xã hội - Báo Kinh tế & Đô thị luôn phấn đấu là kênh thông tin hiệu quả tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đông đảo độc giả và Nhân dân.