Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phật giáo đồng hành cùng Thủ đô phát triển
03/07/2022 12:43
(HanoiTV) – Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Thủ đô Hà Nội với lịch sử nghìn năm văn hiến cũng là trung tâm tôn giáo lớn, đầu mối giao lưu văn hóa và cộng đồng Phật giáo thế giới. Hoạt động theo hiến chương của giáo hội với phương châm “Đạo pháp dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo Hà Nội luôn đồng hành trách nhiệm cùng sức đổi mới, phát triển của Thủ đô.