Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát huy giá trị đặc biệt của khu di tich Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9
20/05/2022 09:37
(HanoiTV) - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (khu K9) là địa danh đặc biệt gắn liền với cuộc đời hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, việc bảo tồn, phát huy vai trò, ý nghĩa của khu K9 được cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc, để nơi đây xứng đáng là địa chỉ "đỏ" giáo dục truyền thống Cách mạng của dân tộc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.