Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Phát huy giá trị di sản – Phát triển công nghiệp văn hóa
17/08/2022 16:46
(HanoiTV) – Một trong những mục tiêu được Nghị quyết 09 của Thành ủy đặt ra là bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa để tạo sức hút du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa.