Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát huy giá trị lịch sử - Phát triển công nghiệp văn hóa
03/07/2022 12:51
(HanoiTV) – Hà Nội có nhiều tiềm năng lợi thế và điều kiện để có thể phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, quá trình khai thác phát huy nguồn vốn văn hóa trong lĩnh vực này còn không ít những hạn chế và thách thức.