Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát huy giá trị lịch sử phát triển công nghiệp văn hóa
02/07/2022 19:15
(HanoiTV) - Nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".