Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát huy quyền làm chủ trực tiếp của cử tri trong lựa chọn đại biểu dân cử
05/04/2021 20:30
(HanoiTV) - Lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ trực tiếp, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người cư trú trên địa bàn được giới thiệu ứng cử làm đại biểu dân cử.