Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát huy sức mạnh đoàn kết thời Covid-19 “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”
26/09/2021 21:00
(HanoiTV) - Xác định chăm lo, hỗ trợ những người khó khăn do dịch bệnh là nhiệm vụ số một, là cơ hội để Mặt trận được cống hiến, khẳng định vai trò, niềm tin với nhân dân. Trong chưa đầy 2 tuần, hệ thống Mặt trận các cấp đã nỗ lực vượt qua áp lực bộn bề của công việc phòng chống dịch để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đột xuất chưa có tiền lệ, hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp Ủy chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc để tiền hỗ trợ đến tay người dân trong thời gian nhanh nhất.