Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát triển các không gian sáng tạo ở Thủ đô
24/11/2021 13:45
(HanoiTV) – Hà Nội - nơi có tiềm năng rất lớn để đẩy mạnh phát triển các không gian sáng tạo, mang đến cơ hội thụ hưởng văn hóa cũng như nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo trong cộng đồng. Để hiện thực hóa việc phát triển các không gian sáng tạo, khi Hà Nội chính thức trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, thì việc thúc đẩy hình thành các không gian sáng tạo, được coi là một trong những mấu chốt quan trọng, là nhân tố cốt lõi để thúc đẩy công nghiệp văn hóa, một trong những trụ cột xây dựng thành phố sáng tạo.