Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát triển chuỗi liên kết thịt lợn
02/07/2022 23:30
(HanoiTV) - Tham gia vao liên kết chuỗi giúp các cơ sở chăn nuôi đảm bảo được đầu vào nguyên liệu cho tới đầu ra của sản phẩm.