Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn
16/08/2022 21:34
(HanoiTV) - Sáng 16/8, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22-2-2022 của Thành ủy về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045".