Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Phát triển du lịch và chăm sóc sức khỏe
19/10/2022 11:02
Việt Nam với một nguồn dược liệu bản địa vô cùng phong phú cùng các tinh hoa của liệu pháp y học cổ truyền được kết hợp với nhau đang được coi là hướng đi mới tạo thành các sản phẩm du lịch đặc thù để làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách. Phát triển du lịch và chăm sóc sức khỏe cũng là phù hợp với thị hiếu, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mang tính đẳng cấp thu hút thị trường ngách với khả năng chi tiêu cao, đó chính là chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2030.