Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch
03/08/2022 15:34
Hà Nội đang chú trọng phát triển du lịch nông nghiệp,sinh thái để thu hút, mang đến cho du khách trải nghiệm cuộc sống nhà nông. Mô hình du lịch nông nghiệp cũng đang mang lại những giá trị tạo việc làm, gia tăng thu nhập cho bà con nông dân,duy trì sản vật địa phương có giá trị.