Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phát triển nông nghiệp nông thôn: Phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh đóng góp tăng trưởng nông nghiệp 2020
20/01/2021 20:43
(HanoiTV) - Năm 2020 chăn nuôi Hà Nội làm tốt công tác phòng dịch giúp Ngành nông nghiệp tăng trưởng 4,2%