Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 – HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 (Sáng 8/12/2020) - Phần 2
08/12/2020 12:10