Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XVI - Sáng 9/12 (Phần 1)
09/12/2021 12:00