Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phim tài liệu: Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình (năm 2019)
29/08/2021 18:05
(HanoiTV) - Năm 1986, đúng thời điểm đất nước chuyển mình theo đường lối đổi mới của Đảng, báo Phụ nữ Thủ đô đã phát hành số báo đầu tiên vào ngày 19/8 – đúng dịp kỷ niệm 41 năm Cách mạng Tháng Tám thành công. 35 năm qua, hành trình của một tờ báo giới bắt đầu bằng cái Tầm của những người đặt nền móng đầu tiên đã phát triển và khẳng định được vị thế trong lòng bạn đọc và làng báo cả nước.