Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phóng sự: Ngành giáo dục Thủ Đô - chủ động trước đại dịch Covid-19
07/12/2020 22:01
Việc đóng cửa hàng loạt các trường học vì dịch Covid-19 đã làm gián đoạn quá trình dạy và học của hàng triệu người trên toàn thế giới, đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống giáo dục vủa Việt Nam. Năm 2020 Hà Nội phải nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép: "Vừa nâng cao chất lượng giáo dục, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch".