Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sản xuất rau trái vụ có sử dụng vòm che nilon
10/08/2017 10:22
(HanoiTV) - Trong năm 2017, ngành nông nghiệp nói chung và bảo vệ thực vật nói riêng dành nhiều đầu tư cho việc khảo nghiệm những tiến bộ kỹ thuật, những biện pháp canh tác mới, từ đó đánh giá, lựa chọn để nhân rộng những mô hình phù hợp với điều kiện và tập quán canh tác của từng vùng địa phương. Sản xuất rau trái vụ có sử dụng vòm che nilon là một ví dụ.