Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp trong điều kiện ảnh hưởng Covid-19
20/10/2021 20:15
(HanoiTV) - Năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề. Với mục tiêu hướng đến nền nông nghiệp sạch an toàn, thời gian qua chị em phụ nữ đã năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19, tiếp tục phát triển sản phẩm, khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.