Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

PV ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa về diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn quận
15/12/2021 20:39
(HanoiTV) - Theo Thông báo số 842 ngày 10/12 của UBND thành phố về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Đống Đa là quận duy nhất hiện đang có mức độ dịch cấp độ 3 - cấp độ nguy cơ cao. Để thông tin rõ hơn về diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn quận và những biện pháp đang được quận Đống Đa áp dụng, Truyền hình Hà Nội đã cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa.