Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Quà tặng du lịch Hà Nội
27/07/2022 13:59
Du lịch Hà Nội đang phục hồi nhanh chóng sau đại dịch Covid-19. Trong kế hoạch làm mới sản phẩm cũng như phục hồi, thì lần đầu tiên một cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch được ngành Du lịch Hà Nội tổ chức. Cuộc thi nhằm phát triển những sản phẩm quà tặng thể hiện nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội,tạo dấu ấn lan tỏa hình ảnh của Thủ đô với du khách trong và ngoài nước.