Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quận Bắc Từ Liêm: Phấn đấu đến 2025, 13/13 Phường đạt văn minh đô thị
09/12/2021 20:42
(HanoiTV) - Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu đến năm 2025, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, hình thành những nếp sống văn minh, lối sống văn hóa.

Nhận thức được việc xây dựng đô thị văn minh là việc làm hết sức cần thiết đối với xu thế phát triển của xã hội, thời gian qua, cùng với việc quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, quận Bắc Từ Liêm đã và đang thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị và môi trường sống an toàn, lành mạnh.Diện mạo đô thị quận Bắc Từ Liêm đang ngày càng xanh, sạch đẹp, đời sống văn hóa của người dân có nhiều chuyến biến rõ nét, góp phần xây dựng quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, Bắc Từ Liêm phấn đấu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, huy động nguồn xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế theo hướng đô thị sinh thái – bền vững, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng cơ bản; đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từng bước xóa nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm là đô thị “xanh, sạch, văn minh hiện đại”…

Việc triển khai xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” được quận chỉ đạo gắn liền với nhiệm vụ chính trị, lồng ghép với các phong trào của đơn vị; Triển khai thực hiện các nội dung với phương châm huy động tối đa các nguồn lực của toàn xã hội tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, quận Bắc Từ Liêm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, hình thành những nếp sống văn minh, lối sống văn hóa.

Tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện chỉnh trang ngõ phố, phát triển giao thông đô thị phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 03/13 phường đạt “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Bên cạnh đó, Quận đã đặt ra 07 chỉ tiêu về nếp sống văn hóa và 07 chỉ tiêu về văn minh đô thị như: 100% hộ gia đình được tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 91,5% hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”; 97% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; 93,5% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đtạ chuẩn văn hóa.

100% các phường có Trung tâm văn hóa Thể thao; 100% tổ dân phố có điểm sinh hoạt cộng đồng; 100% số điểm vui chơi có dụng cụ luyện tập thể dục thể thao ngoài trời; Phấn đấu xây dựng 02 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị gắn liền với tiêu chí tuyến phố thương mại và 03 phường đạt chuẩn văn minh đô thị…

Đối với việc xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, quận bắc Từ Liêm quán triệt rõ các nội dung cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, liên tục, rộng rãi, có chiều sâu, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm chuyển tài nội dung đến nhân dân kịp thời, chính xác, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với việc xây dựng, giữ gìn, phát huy đời sống văn hóa, nếp sống văn minh.

Triển khai tốt công tác xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị; Xây dựng nếp sống văn hóa, người Hà Nội thanh lịch văn minh, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở trong đó đẩy mạnh “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát triển và duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT; Hoàn thiện hạ tầng, các công trình công cộng về hành chính, văn hóa – xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự văn minh đô thị;… nhằm đạt được mục tiêu đến hết năm 2025 có ít nhất 03/13 phường đạt “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Từ khóa: Quận bắc từ liêmchuẩn văn minh đô thị