Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm thịt động vật
07/07/2019 01:00
(HanoiTV) - Chi cục chăn nuôi thú y kiểm tra lấy mẫu chất cấm tại các cơ sở chăn nuôi và giết mổ