Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: Quản lý chất lượng nông sản thông qua hệ thống chuỗi có gắn mã truy xuất nguồn gốc
06/12/2020 23:43
(HanoiTV) -