Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quận Nam Từ Liêm: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lồng ghép trong các phong trào văn hóa, xã hội
08/11/2021 21:21
(HanoiTV) - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được lồng ghép trong các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”…luôn được quận Nam Từ Liêm xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy vậy, quận Nam Từ Liêm đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Công tác phát triển văn hóa, thông tin truyền thông và du lịch luôn được quận Nam Từ Liêm xác định là nhiệm vụ quan trọng. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được lồng ghép trong các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa” “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”…

Công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được thực hiện đầy đủ, các chế độ chính sách người có công, lao động việc làm, bảo trợ xã hội, công tác chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng phí, đảm bảo công tác an sinh, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, thanh toán bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo đúng quy định,…

Nhằm triển khai một cách cụ thể Chương trình 06-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội, ngày 4/6/2021, quận uỷ Nam Tử Liêm đa ban hành Chương trình số 04- CTr/QU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống của nhân dân giai đoạn 2021-2025” trong các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Văn hóa thể thao, An sinh xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, bên cạnh việc tập trung dồn sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ cùng các đoàn thể chính trị từ Quận tới cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 04 của Quận uỷ và đạt được nhiều kết quả tốt, hoàn thành sớm 2 chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ bao phủ y tế và tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Lâm Quang Thao cũng cho biết thêm, hiện nay vẫn còn đó một số tồn tại, hạn chế cần lưu tâm, chú trọng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền phải thực sự quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, quận Nam Từ Liêm phấn đấu đạt và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của Chương trình thực hiện trong năm 2021. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo; đẩy mạnh công tác phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân gắn với chủ đề năm 2021 của quận và Thành phố cũng như chỉ đạo, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước…

Từ khóa: Nam Từ LiêmVượt chỉ tiêu 2021An sinh xã hội Nam Từ Liêm