Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quán triệt Đề án số 15 về nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố
01/07/2022 12:58
(HanoiTV) - Sáng 1/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

HanoiTV

Từ khóa: