Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bất cập công tác XHH nước sạch nông thôn
17/05/2022 07:37
(HanoiTV) - Với mục tiêu đến năm 2025, 100% người dân các huyện ngoại thành được tiếp cận và sử dụng nước sạch, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.