Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quốc hội thảo luận chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023
24/05/2022 20:32
(HanoiTV) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, sáng 24/5, Quốc hội nghe Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

HanoiTV

Từ khóa: