Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
22/10/2020 21:01
(HanoiTV) - Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.