Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
25/05/2022 13:51
(HanoiTV) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội, quyết toán ngân sách nhà nước; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.