Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị
16/08/2022 09:49
(HanoiTV) - Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 70-QĐ/TW về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, trong đó, đưa ra 4 nguyên tắc quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

HanoiTV

Từ khóa: quản lý biên chế của hệ thống chính trịhệ thống chính trịquản lý biên chế