Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Quy hoạch - nền tảng cho sự phát triển bền vững
17/08/2022 19:40
(HanoiTV) – Sau hơn 10 năm triển khai quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, với việc hoàn thành phê duyệt 2 bản quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống, Hà Nội đã hoàn tất 100% các đồ án quy hoạch phân khu đô thị. Bên cạnh đó, các quy hoạch chuyên ngành khác cũng đã cơ bản được hoàn thiện và thông qua, và đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng làm nền tảng cho các kế hoạch phát triển KTXH của Thủ đô.