Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Quyết liệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
13/08/2022 19:28
(HanoiTV) - Chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ để hưởng quyền lợi từ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thực hiện theo Quyết định số 08 ngày 28/3/3022 của Thủ tướng Chính Phủ. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động hiện nay, chính sách này đã và đang được các địa phương gấp rút triển khai.