Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển văn hóa Thủ đô
30/09/2022 09:39
(HanoiTV) - Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được Thành ủy Hà Nội tổ chức thường niên nhằm phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.