Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ra mắt dự án “Không gian văn hóa Quốc Tử Giám"
13/09/2021 12:34
(HanoiTV) - Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa ra mắt Dự án “Không gian văn hóa Quốc Tử Giám", nhằm quảng bá các hoạt động văn hóa, cũng như cung cấp các thông tin về lịch sử Việt Nam tới công chúng.

Dự án hướng đến mục tiêu lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm của dân tộc; khẳng định sức trường tồn của “nhân, nghĩa, lễ, nhạc” của dân tộc Việt Nam, đã và đang được bảo tồn, gìn giữ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo đó, Dự án “Không gian văn hóa Quốc Tử Giám” có chức năng quảng bá các hoạt động văn hóa giao lưu tại không gian văn hóa Quốc Tử Giám, cũng như cung cấp các thông tin về lịch sử Việt Nam trung đại tới công chúng.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa chung, Dự án cũng tập trung thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gần gũi với người trẻ trong và ngoài nước; các chương trình trò chuyện chia sẻ về giá trị và sức sống của giáo dục xưa trong bối cảnh xã hội hiện đại...

Từ khóa: Không gian văn hóa Quốc Tử GiámRa mắt không gian văn hóaQuốc Tử Giám