Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Điểm hẹn thanh niên
Chuyên gia nói về: Tình dục an toàn đối với bạn trẻ
Chuyên gia nói về: Tình dục an toàn đối với bạn trẻ
18/01/2021 17:25 - 8540 Lượt xem

(FM90) – Chương trình “Điểm hẹn thanh niên” của Đài PT-TH Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên sóng FM-90MHz vào thứ 6 hàng tuần từ 05h00 – 05h30, phát lại vào 05h30 – 06h00 thứ 7 trên sóng FM-96MHz .