Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Siêu lợi nhuận hay câu chuyện “Càng cấm bán càng chạy”
20/09/2022 16:52
(HanoiTV) - Mặc dù N2O không nằm trong danh mục các chất ma túy, nhưng sử dụng bóng cười gây ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hành vi vi phạm trong kinh doanh và sản xuất bóng cười được quy định tại Nghị định 115/2016/NĐCP.