Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Sở Thông tin Truyền thông cần đi tiên phong trong chuyển đổi số
21/01/2022 20:15
(HanoiTV) – Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết, do đó là đơn vị chủ trì, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cần tiên phong trong lĩnh vực này để tiến tới xây dựng Hà Nội trở thành thành phố hiện đại thông minh. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng tại Hội nghị tổng kết Sở Thông tin Truyền thôn chiều 21/1.