Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sự khác nhau giữa mũi 3 vaccine bổ sung và nhắc lại
07/01/2022 13:29
(HanoiTV) - Các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 tuy nhiên có nơi chưa nắm rõ quy định khoảng cách giữa các mũi tiêm khi tổ chức cho người dân đăng ký.