Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần đầu thay cả 2 khớp gối nhân tạo cho bệnh nhân
02/05/2022 15:15