Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Sức mạnh trên những con tàu không số
23/10/2021 20:15
(HanoiTV) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta cùng với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên biển có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng, là nơi hội tụ sức mạnh chính trị tinh thần, thể hiện ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.