Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại
10/09/2022 22:01
(HanoiTV) - Mục tiêu của ngành nông nghiệp Hà Nội nhằm tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại bao gồm phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.