Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Tặng bò sinh sản cho hộ nghèo phát triển kinh tế
14/07/2022 07:18
Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng bò sinh sản của xã Trung Hòa huyện Chương Mỹ đều thấy vui mừng vì từ đây họ đã có cơ hội, điều kiện để phát triển kinh tế gia đình và địa phương.