Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tăng cường các chốt kiểm soát phòng dịch trên toàn địa bàn
28/07/2021 21:35
(HanoiTV) - Hôm nay, các chốt phòng chống dịch liên ngành của thành phố tiếp tục siết chặt việc rà soát và quản lý các phương tiện ra vào thành phố. Trong khi đó, tại các địa bàn quận, huyện thị xã, công tác phòng chống dịch được siết chặt bởi các chốt kiểm soát trong các khu vực dân cư.