Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tăng cường đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai
08/05/2021 09:58
(HanoiTV) - Hệ thống đê điều, công trình thủy lợi có vai trò rất lớn, không chỉ với sản xuất nông nghiệp mà còn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay.